مسابقه سازه های مقاوم در برابر سقوط آزاد93

نتایج مسابقه

نام تیم

شماره پرتاب

عدم استفاده از چتر و بالن و بادکنک

(4)

دینامیک-نهایی

(8)

آزادی حرکت تخم مرغ در محافظ

(8)

سالم رسیدن تخم مرغ

(10)

سالم رسیدن سازه-نهایی

(7)

تعادل در فرود-نهایی

(4)

فرود در منطقه

(2)

غلطیدن (3)

وزن

(گرم)

*

جمع

رتبه

الماس

6

4

4.5

4

10

6

4

2

0


34.5

1

شهید مصطفی خمینی

31

4

4

5

10

6

3

2

0


34

2

اس دی

16

4

4

3

10

6

4

2

0

36

33

3

نسیم

21

4

4

3

10

6

4

2

0

86

33

4

تراختور

2

4

3

5

10

6

3

2

0

152

33

5

آسمان خراش

19

4

4.5

3

10

6

3

2

0


32.5

6

رضا خواه

25

4

4

5

10

5

2

2

0


32

7

طراحان مغان

14

4

4

2

10

5

4

2

0

26

31

8

طوفان

15

4

6

4

10

6

1

0

0

78

31

9

آراز مغان

1

4

4

1

10

6

3

2

0


30

10

امگا 3

5

4

3

2

10

5

3

2

0

46

29

11

تخم طلا

27

4

4

2

10

5

2

2

0

52

29

12

سردار مغان

4

4

4

2

10

5

2

2

0

66

29

13

برگ سبز

28

4

5

2

10

4

2

2

0

74

29

14

شاهد

23

4

4

5

10

5

0

0

0

50

28

15

آراز

3

4

5

3

10

5

1

0

0

64

28

16

چهارستاره ی مغان

12

4

4

2

10

4

2

2

0

156

28

17

بازماندگان

13

4

4.5

3

10

5

1

0

0


27.5

18

یاشیل مغان

11

4

4

4

10

5

0

0

0


27

19

آراز2

7

4

4.5

7

0

3

2

2

0


22.5

20

متفکر

24

4

4.5

3

0

4

4

2

0

42

21.5

21

معماران

22

4

4.5

5

0

5

1

2

0

206

21.5

22

سیب2

17

4

3.5

7

0

3

1

2

0

28

20.5

23

شهبازلو

8

4

5.5

3

0

5

3

0

0

190

20.5

24

نوین مغان

18

4

3

3

0

5

3

2

0

38

20

25

دنیز

9

4

3.5

2

0

4

2

2

0

108

17.5

26

افق

10

4

3

2

0

4

2

2

0

88

17

27

سپهر

26

4

3.5

3

0

3

0

2

0

42

15.5

28

تخم مرغ

30

4

3.5

2

0

1

2

2

0

182

14.5

29

طراحان کوچگ

20

 

2.5

2

0

4

1

0

0

28

9.5

30

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان میرساند جهت تحویل سازه بایستی راس ساعت 12 یکشنبه 16 آذرماه در محل دانشگاه حضور یابند.

 شرکت کنندگان گرامی می توانند، جهت اطلاع از جزییات امتیازدهی به صفحه نحوه امتیازدهی مراجعه نمایند. 

تمامی شرکت کنندگان لازم است قسمت مربوط به قوانین را به دقت مطالعه نموده و در صورت پیشامد هرگونه ابهام در صفحه قوانین مطرح نمایند.