مسابقه سازه های مقاوم در برابر سقوط آزاد93

·        نحوه ثبت نام در مسابقه

هر تیم حداکثر شامل 3نفر میتواند باشد.

حق شرکت در مسابقه برای هر تیم مبلغ 50000ریال میباشد.

جهت ثبت نام بایستی به نشانی پارس آباد-خیابان امام-پایین تر از مصلی، موسسه غیرانتفاعی مغان، طبقه دوم ، امور فرهنگی و دانشجویی مراجعه نمایید.

شرکت برای عموم دانشجویان ،اساتید ، کارمندان مراکز دانشگاهی و دانش آموزان دبیرستانی آزاد میباشد.

همراه داشتن کارت شناسایی هنگام ثبت نام و روز مسابقه ضروری میباشد.


آخرین مهلت ثبت نام:پایان ساعت اداری 9 آذرماه 1393

زمان برگزاری :16آذرماه 1393(روز دانشجو)

ساعت برگزاری متعاقبا اعلام خواهد گردید